Aflastning - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Aflastning

Ydelser

Et aflastningsophold på Løkkehus kan tjene flere formål: At stimulere barnets alsidige udvikling, at give familien nye kræfter, at være et trygt og stabilt supplement til forældrene og/eller give barnet og familien et udvidet netværk.

Under aflastningen får barnet omsorg, socialpædagogisk støtte og læring. Der arbejdes efter behov med at styrke det enkelte barns kompetencer og livet i familien.

Omfanget af aflastningsordningen er individuel og afhænger af barnets og forældrenes behov. Løkkehus tilbyder både weekend-aflastning og aflastning i hverdagen, hvor vi kan yde støtte til skolegangen og dermed frigive kræfter til weekenden.

I weekend-aflastningerne indgår en koloni og børne- forældreweekend. Begge dele er med til at styrke deres sociale kompetencer.

Løkkehus har en særlig afdeling kun til aflastning, hvilket sikrer børn i aflastning genkendelige rammer.

Tilbudsportalen er en database, hvor man kan finde og sammenligne offentlige og private leverandører af sociale ydelser. Læs mere om Løkkehus Børnehjem på Tilbudsportalen.

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content