Barnets fokus i fokus - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Barnets fokus i fokus

Om Løkkehus > Fra vores verden > Arkiv
BARNETS FOKUS I FOKUS
- et fælles fagligt grundlag
Løkkehus Børnehjems fælles faglighed udspringer i ”Barnets fokus i fokus”, som er baseret på systemisk, narrativt og mentaliserende tilgange.

I 2012 startede vi ud med en intensiv fælles kompetenceudviklingsforløb. Efterfølgende i 2013 og 2014 har vi løbende haft opfølgende undervisning og konsultation med børne- og familieterapeut/udviklingskonsulent Bodil Burian.

I 2015 fortsætter vi udvikling og styrkelsen med konsultationer til medarbejder samt at afdelingslederne og psykolog sideløbende får månedlig konsultation af Bodil Burian Dette for at styrke implementeringen af fagligheden og metoderne, at lave sparring med medarbejderne, samt styrke sammenhænget mellem behandlingskonferencerne, teori og det praktiske pædagogiske arbejde i hele huset.

Dermed forsætter vi processen med at få implementeret ”Barnets fokus i fokus” og med endnu mere styrke i vores bestræbelser på at udvikle og støtte børn, unge og forældre.

Venlig hilsen
Løkkehus Børnehjem
Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content