Bosted Temadag 2015 - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Bosted Temadag 2015

Om Løkkehus > Fra vores verden > Arkiv
Bosted Temadag 2015 afholdes på Syddansk Universitet i Odense i samarbejde med Knowledge Lab.

På temadagen var en medarbejder fra Løkkehus inviteret med til at holde oplæg omkring arbejdet med handleplaner og effektmåling med indikatorprogram.

Temaet for dagen var "Borgernære handleplaner med effekt". I takt med at nationale kvalitetsmodeller som voksenudredningsmetoden til voksne udsatte og ICS-modellen til børn og unge vinder indpas, så begynder socialpolitikken, lovgivningen, fagligheden og teknologien stille og roligt at gå i takt med borgeren i centrum

På temadagen hørte deltagerne fra et bredt udvalg af dag- og døgntilbud for både børn, unge og voksne. Om kunsten at lave gode handleplaner med operative mål og delmål tilpasset den enkelte borger og effektmåling med indikator 2.0.

Venlig hilsen
Løkkehus Børnehjem

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content