Døgnanbringelser - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Døgnanbringelser

Ydelser

En døgnanbringelse på Løkkehus sikrer barnet eller den unge trygge og stabile rammer. Løkkehus er opdelt i en række mindre enheder, som hver især bestræber sig på at være et hjem for de børn og unge, der bor der.

Hvert enkelt barn eller ung får et individuelt tilpasset behandlingstilbud med fokus på omsorg, socialpædagogisk støtte og læring. Vi arbejder inden for en systemisk og narrativ ramme, som afspejler sig i vores metoder: mindmapping, neuroaffektiv kompasanalyse og "jeg-kan-metoden".

For Løkkehus er børnene og de unges forældre vores vigtigste samarbejdspart. Vi inddrager forældrene så meget som muligt i en respektfuld og anerkendende tilgang. Vores samarbejde med anbringende myndighed tager udgangspunkt i kommunens handleplan.

Der afholdes halvårligt statusmøder, hvor der forinden fremsendes en statusrapport.

Pædagogisk observation: I forbindelse med, at et barn eller ung flytter ind på Løkkehus, kan der aftales en pædagogisk observation, som bl.a. beskriver familie/netværk, fysik, psyke, socialt, aktiviteter, skole osv.. En pædagogisk observation tager tre måneder inklusiv udfærdigelse af observationsrapport.

Børn og unge, indskrevet på Løkkehus, går i lokale daginstitutioner og skoler.

Når et barn eller ung flytter fra Løkkehus, vil der blive udfærdiget en afsluttende indberetning, hvor vi kort beskriver hele forløbet og samtidig fremhæver de punkter, som, vi mener, er vigtige at have fokus på i den videre støtte og udvikling af barnet/den unge.

Tilbudsportalen er en database, hvor man kan finde og sammenligne offentlige og private leverandører af sociale ydelser. Læs mere om Løkkehus Børnehjem på Tilbudsportalen.

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content