Fleksible ydelser - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Fleksible ydelser

Ydelser

Vi har et ønske om at Løkkehus’ kompetencer og erfaringer fra de enkelte forløb hos os bruges så kreativt som muligt til glæde for de enkelte børn, unge og deres familier i deres videre udvikling.

I forbindelse med vores hovedydelser kan der derfor aftales ekstraydelser. Det kan for eksempel være i forbindelse med hjemgivelse, det kan være ved fortsatte samtaler og støtte til forældre og barn efter endt aflastning, eller det kan være, når en ung skal flytte for sig selv og har behov for støtte i overgangen.

I forbindelse med hjemgivelse har vi erfaringer med, at de relationer, vi har opbygget i løbet af en anbringelse både til barn og forældre, har kunnet bruges konstruktivt. I et konkret tilfælde har vi i samarbejde med et af Odense Kommunes familiehuse lavet en udslusning, hvor den tryghed, som både barn og forældre havde til Løkkehus, blev "overleveret" til en medarbejder fra familiehuset, som skulle forsætte med at støtte familien i dens udvikling. Derved oplevede familien ikke at skulle "starte fra bunden" – der blev en fælles forståelse mellem forældre, barn og nye professionelle.

I forbindelse med endt aflastning har vi erfaringer med at fortsatte samtaler med mor og barn/ung i hjemmet giver en tryghed i en overgangsperiode. Begge parter får mulighed for at tale med en person, som kender de udfordringer, som kan være i det indbyrdes forhold, hvilket både er støttende og forbyggende.

I forbindelse med at en ung skal flytte ud og bo selv tilbyder vi praktisk, pædagogisk bistand eller efterværn. Den relation, tryghed og tillid, der er opbygget i forhold til den unge, bruges til at støtte den unge i udviklingen til at kunne klare sig selv og til at turde tro på at det kan lykkes.

Alle ekstraydelser aftales for en afgrænset periode, så der jævnligt bliver evalueret på indsatsen og behovet.

Tilbudsportalen er en database, hvor man kan finde og sammenligne offentlige og private leverandører af sociale ydelser. Læs mere om Løkkehus Børnehjem på Tilbudsportalen.

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content