Job på Løkkehus - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Job på Løkkehus

Om Løkkehus

Løkkehus modtager børn og unge fra 0 til 18 (22) år. Desuden har vi mulighed for mor/børn-anbringelser.

Vores primære målgruppe er børn og unge med behov for socialpædagogisk støtte på grund af omsorgssvigt, overgreb, vold m.m.

Det er børn og unge, der har behov for at få afdækket, udredt og beskrevet deres behov, mens de bor i trygge, professionelle rammer, og hvor de samtidig får støtte til deres udvikling.

Odense Kommune har vedtaget et anbringelsesgrundlag, som bl.a. betyder, at børnehjemmene modtager børn og unge, som har et større behov for behandling.

Vi lægger stor vægt på en høj grad af en personlig involverende indsats, samarbejde med familie, samt et tæt samarbejde med alle relevante parter.

Internt lægger vi vægt på et godt samarbejde mellem alle personalegrupper, hvor alle engagerer sig og løbende deltager i arbejdspladsens beslutningsprocesser og udvikling.

Ledige stillinger annonceres på Odense Kommunes Jobportal
samt i relevante fagblade og i dagspressen.

Ønsker du at blive vikar? læs her
.

Se billeder af Løkkehus her.

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content