Målgrupper på Løkkehus - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Målgrupper på Løkkehus

Målgrupper

Løkkehus modtager børn og unge fra 0 til 18 (22) år. Desuden har vi mulighed for mor/børn-anbringelser.

Vores primære målgruppe er børn og unge med behov for socialpædagogisk støtte på grund af omsorgssvigt, overgreb, vold m.m.

Det er børn og unge, der har behov for at få afdækket, udredt og beskrevet deres behov, mens de bor i trygge, professionelle rammer, og hvor de samtidig får støtte til deres udvikling.

Vi modtager uledsagede flygtningebørn.

Vi modtager større søskendeflokke, som vi kan give gode boforhold og særlige tilbud.

Vores rammer og faglighed åbner mulighed for at have enkelte mødre med børn boende.

Vi tager børn i aflastning, f.eks. i weekends, og vi tilbyder støttet og overvåget samvær.

Vi modtager børn og unge akut. Løkkehus har ikke et decideret beredskab, men tager akut ind, hvis der er plads og det matcher ind i målgruppen. En akutanbringelse kan maximalt være på en uge, hvilket betyder, at anbringelsen vil overgå til almindelig døgn kontraktlige vilkår.


Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn eller en ung falder inden for målgruppen. Så afdækker vi sammen mulighederne.

Løkkehus afvejer altid, om et barn eller en ung passer ind i den eksisterende børne- og ungegruppe.

Vi har ikke mulighed for at modtage:
• Voldsomt udadreagerende børn og unge
• Børn og unge med misbrug
• Børn og unge, som er ude i kriminalitet

Tilbudsportalen er en database, hvor man kan finde og sammenligne offentlige og private leverandører af sociale ydelser. Læs mere om Løkkehus Børnehjem på Tilbudsportalen.

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content