Medarbejderstaben - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Medarbejderstaben

Om Løkkehus > ORGANISATION

På Løkkehus Børnehjem er vi ansat følgende medarbejdere:


 • En forstander.


 • En stedfortræder.

 • Afdelingsledere der har ansvar for flere afdelinger.


 • 26 pædagoger, der alle er uddannede socialpædagoger. Herudover er der to pædagogstuderende.


 • 4 vågne nattevagter, hvoraf den ene er pædagoguddannet og de øvrige er medhjælpere. Alle med en lang erfaring som nattevagter.


 • 1 socialrådgiver og en socialrådgiverstuderende.


 • En psykolog.


 • En uddannet kontorassistent (fuldtids).


 • En køkkenleder og 1 køkkenassistent der er uddannet i faget (deltid).


 • 2 uddannede rengøringsassistenter (deltid).


 • En pedel, der er uddannet håndværker.


Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content