Støttet/overvåget samvær - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Støttet/overvåget samvær

Ydelser

Løkkehus tilbyder støttet og overvåget samvær både til børn, anbragt på Løkkehus, og børn anbragt på andre institutioner eller i plejefamilie.

Støttet samvær
Formålet med støttet samvær er at støtte forældrene med at gennemføre samværet, så de bibeholder relationen til deres barn, samtidig med, at barnet oplever tryghed og omsorg undervejs. Samværspædagogen guider forældre og børn, så alle får en god oplevelse sammen.

Støttet samvær foregår med samtykke fra forældrene. Der udarbejdes to årlige statusrapporter.

Overvåget samvær
Formålet med overvåget samvær er at observere samværet og sikre, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. Vi sørger for, at rammerne for samværet er hyggelige og afslappende.

Overvåget samvær er besluttet af børn- og ungeudvalget i den anbringende kommune. Der udarbejdes en samværsrapport efter hvert samvær.

Tilbudsportalen er en database, hvor man kan finde og sammenligne offentlige og private leverandører af sociale ydelser. Læs mere om Løkkehus Børnehjem på Tilbudsportalen.

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content