Til forældre - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Til forældre

Om Løkkehus > FORÆLDRE

I forældre er de vigtigste
Uanset at jeres barn bor på – eller står overfor at flytte ind på Løkkehus, er I de vigtigste mennesker i jeres barns liv. Det er jer, der kender jeres barn, og derfor vil vi inddrage jer så meget, som det overhovedet er muligt i jeres barns tid hos os. Sammen skal vi gøre alt for, at jeres barn trives og udvikler sig.

Nedenfor kan I læse mere om både om, hvem vi er, hvordan vi arbejder, og hvordan vi inddrager jer. Vi fortæller også, hvordan den første dag vil forløbe. Under punkterne "til børn" og "Til unge" kan I læse mere om Løkkehus i "børne- og ungehøjde", og I kan se billeder og små videoklip.

Specielt til forældre, der skal have samvær på Løkkehus: Vi prøver at skabe en hyggelig og tryg atmosfære, så her er rart for både børn og forældre og så I kan gå herfra med en fornemmelse af at have haft en stjernestund. Læs mere om, hvordan samvær foregår, nederst i denne tekst.

Hvad er Løkkehus Børnehjem?

Løkkehus er en ret ny institution. Vi blev dannet i juni 2011 af Sanderumhus Børnehjem og Korsløkke Børnehjem. Vi er en døgninstitution – eller som vi vælger at kalde det, et børnehjem - for op til 25 børn og unge. Vi er opdelt i mindre afdelinger – Svanen, Cassiopeia og Krebsen – så i det daglige bor, spiser og hygger man sig med de seks-syv andre børn og unge på ens afdeling og de voksne, der er knyttet til afdelingen. Udover døgnanbringelser har vi også en afdeling for mindre eller større børn, der er i aflastning, og vi har lokaler, hvor vi har samvær med børn og forældre.

Alle børn har deres eget værelse. Hver afdeling har deres egen spisestue, TV-stue og hyggerum.

De børn og unge, der bor hos os, går alle enten i daginstitution eller i skole uden for Løkkehus.

Hvordan arbejder vi?

Vores arbejde er at give omsorg til jeres børn, at støtte dem i dagligdagen med skole, fritid, kammerater og praktiske ting og at hjælpe dem med at finde nye veje ift. de vanskeligheder og udfordringer, de har.

Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i den handleplan, som sagsbehandleren fra kommunen har lavet i samarbejde med jer og eventuelt jeres barn, og som indeholder nogle mål for behandlingen. Når vi har lært jeres barn – og jer – bedre at kende, finder vi ud af, hvordan vi bedst muligt opfylder disse mål. Samtidig forsøger vi i så høj grad som muligt at opretholde en ganske almindelig døgnrytme med jeres barn med alle de aktiviteter, der hører til en almindelig hverdag.

Pædagogerne på Løkkehus er efteruddannede af terapeut og konsulent Bodil Burian, der har givet os en række metoder og værktøjer til at arbejde med børn, der af den ene eller anden grund er skrøbelige. Noget af det vigtigste i vores faglighed er, at vi ikke ser på jeres barn isoleret, men at vi ved, at det bliver påvirket af – og påvirker – alle de forskellige relationer og universer, som det færdes i. Det giver os et godt udgangspunkt for at forstå jeres barns vanskeligheder og udfordringer. Samtidig bestræber vi os på at inddrage både jeres og ikke mindst jeres barns eget syn på sit liv, sine drømme og håb for fremtiden, og får derved vigtigt input til at nå de opsatte mål.

Alle børn, der bor på Løkkehus, får en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er den der har det overordnede ansvar og kontakt til jer i forhold til den behandling, jeres barn får på Løkkehus, og kontaktpædagogen holder jer orienteret om jeres barns hverdag, også hvis det fx er sygt. Kontaktpædagogen har den primære kontakt med daginstitutionen, skolen eller arbejdspladsen, og kontaktpædagogen deltager i behandlingsmøder og statusmøder med kommunen.  Foruden kontaktpædagogen vil du også have et tæt samarbejde med de øvrige pædagoger på den afdeling, hvor dit barn bor.

Under menupunktet "Faglighed" kan du læse mere om de måde, vi arbejder på i det daglige.

Hvordan inddrager vi jer?

I er selvfølgelig med, den dag jeres barn starter hos os, og herefter inddrager vi jer så meget, som det overhovedet er muligt. Vi spørger jer til råds, når der er noget, vi er i tvivl om – det er jo jer, der kender barnet bedst!

I er med – hvis I har mulighed for det – når jeres barn er hos lægen eller tandlægen, I er med til forældremøder i daginstitutionen og på skolen, og vi ringer til jer, hvis jeres barn er sygt eller på anden måde har det dårligt. De fleste børn ringer hver aften og siger godnat.

I er velkomne til at besøge jeres børn på Løkkehus og spise med, selvfølgelig altid efter aftale. Og jeres børn tager på hjemmeweekender og hjemmebesøg.

Inden statusmøder med kommunen, skriver barnets kontaktpædagog et udkast til statusrapport, og den får I forældre en kopi af og tilbud om at få den gennemgået af kontaktpædagogen. Hvis I har kommentarer til det skrevne, bliver de tilføjet rapporten. Statusmøderne holdes hos os, og I bliver indkaldt af sagsbehandleren.

Hvis I forældre er skilt, følger vi kommunens anvisninger for kontakten til jer. Samtidig forsøger vi at gøre det, der er bedst for barnet.

Den første dag

Inden jeres barn flytter ind hos os, inviteres I til et forbesøg her på Løkkehus sammen med jeres barn. Her ser I det værelse, jeres barn skal bo på, I ser hele afdelingen og hilser på de ansatte. I får en masse informationer og mulighed for at spørge løs.

Den dag, jeres barn flytter ind, forsøger vi at gøre så hyggelig som muligt, samtidig med at vi godt ved, at det er en svær dag.

Normalt flytter barnet ind om formiddagen, hvor der er mest ro i huset. Gradvist kommer de andre børn hjem og får hilst på jeres barn og jer.

Vi ringer altid til jer forældre om aftenen og fortæller, hvordan resten af dagen er gået.

Dialog frem for alt

Vi på Løkkehus håber på et godt samarbejde med jer forældre. Vi håber også, at I vil komme til os, hvis I er i tvivl om noget, hvis I er utilfredse med noget i jeres barns anbringelse hos os, eller hvis I har en ide til, hvordan vi kan gøre noget bedre. Vi er altid åbne for en snak og en kop kaffe.

Samvær med børn og forældre.

På Løkkehus har vi forskellige former for samvær mellem børn og forældre. Samværene kan foregå enten på Løkkehus, i forældrenes hjem eller hos plejefamilien. Vi prøver at skabe en hyggelig og tryg atmosfære, så her er rart for både børn og forældre.

Inden vi starter med samværene, sørger vi for at tage kontakt med forældrene og plejeforældrene. Det gør vi for at snakke med forældrene om, hvad de har brug for i forhold til samværet med deres barn. Vi snakker om både forældrenes og børnenes behov. Nogle gange mødes vi med forældrene over en kop kaffe, hvor de kan se lokalet og vi kan hilse på hinanden. Det samme gælder for barnet. Måske har barnet brug for at se stedet og den voksne, der skal støtte samværet.

Vi sørger for, at der er legetøj, der passer til barnets alder. Vi har også nogle dejlige områder udenfor, hvor familien kan hygge sig. Det er forældrene der beslutter, nogle gange med hjælp fra os, hvad de vil lave sammen med barnet.

Vi har altid kaffe og the på kanden til forældrene og noget at drikke til børnene. De fleste forældre  har mad eller lignende med til deres barn.  

Vi gør alt hvad vi kan for at skabe nogle gode og trygge rammer for samværet, så familien kan gå herfra med en fornemmelse af at have haft en stjernestund.

Venlig hilsen
Personalet på Løkkehus


”Jeg er ikke nogen dårlig mor. Jeg kom bare i en dårlig situation, hvor jeg havde brug for hjælp, og den tog jeg heldigvis imod”.

Sådan siger moren til tre børn, der blev frivilligt anbragt på Løkkehus efter en række voldsomme episoder med børnenes far.

Læs hele Louise Holsts beretning til Fyens Stiftstidende her.

Nyttige links:
FBU.dk
Socialtilsynsyd.dk

Se billeder af Løkkehus her.


Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content