Vikar på Løkkehus - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Vikar på Løkkehus

Om Løkkehus

For at blive vikar på Løkkehus, skal du rette skriftlig henvendelse til Løkkehus på e-mail: loekkehus@odense.dk. I henvendelsen fortæller du lidt om dig selv, og hvorfor du ønsker at blive vikar på Løkkehus. Din henvendelse vil blive besvaret, og der aftales evt. tid for en indledende samtale.

Der er dog nogle betingelser, som skal være opfyldt
Du skal være over 23 år og have kørekort og du skal være indstillet på, at Odense kommune altid ønsker din accept af, at der indhentes en såkaldt børneattest ved Det Centrale Kriminalregister.

Nedenstående punkter, bedes du overveje inden du søger:

Er du:

 • Tålmodig

 • Rummelig

 • Omsorgsfuld

 • Psykisk og fysisk robust

 • Selvstændig

 • Initiativrig

 • Bevidst om egne begrænsninger og styrker

 • FleksibelHar du:

 • Et åbent sind

 • God situationsfornemmelse

 • Et positivt menneskesyn

 • En høj faglighed

 • Er din etik og moral høj


Vil du:
Stå klar, når Løkkehus behøver en vikar med kort varsel
 
Så tilbyder vi:

 • En arbejdsplads i udvikling

 • Et travlt, spændende og ansvarsfuldt job

 • Dygtige og engagerede kollegaer, hvor kritik, selvkritik og anerkendelse er en del af hverdagen

 • En arbejdsplads, hvor det væsentligste er summen af det arbejde, der udføres i forhold til børnene/de unge og deres familierJobbet som tilkaldevikar
Hvis du bliver vikar på Løkkehus, så skal du være opmærksom på, at din grad af fleksibilitet er bestemmende for, hvor mange vagter du kan få. Vi er klar over, at vikarer ofte har studie eller har andre vikarjobs. Det respekterer vi naturligvis. Af hensyn til vores børn og unge, som har behov for kontinuitet, forudsigelighed, tryghed m.m., forventer vi dog, at du er villig til at påtage dig jobs jævnligt.

Er du villig til at arbejde på flere afdelinger og er du tilmed fleksibel for både dag- aften og nattevagter, så er der stor sandsynlighed for, at du kan blive dækket godt ind.

Løkkehus tilkalder vikarer for at dække vagter i tilfælde af ferie, afspadsering, sygdom, orlov, møde- og kursusaktivitet. Det er derfor vigtigt, at man er villig til at træde til med kort varsel. Som udgangspunkt er der en forventning til, at vikarer er parate til, at påtage sig vagter på alle afdelinger og på alle tidspunkter af døgnet – d.v.s. morgen 06.30–14.30, eftermiddag 14.00-23.00 og jobs som vågen nattevagt fra f.eks. 22.45-06.45.

Løkkehus har åbent alle årets dage og i alle døgnets timer.

Ny på jobbet
Hvis du bliver vikar på Løkkehus, skal du gennemgå et introduktionsforløb, hvor du får mulighed for at være føl på et par afdelinger og evt. på en nat. Du vil typisk blive tilbudt en aften-, en dag- og en nattevagt, hvor du er føl hos en fast medarbejder. Føl-ordningen skal primært ses som en mulighed for, at lære børnene/de unge, medarbejderne og de forskellige afdelingers arbejdsformer at kende.

Som vikar indgår man på linje med det faste personale i det daglige arbejde med børn, unge og forældre og man kan som vikar forvente, at der vil være jobs, hvor der ikke er fastansatte kollegaer til stede. Vi forsøger at undgå dette, da det er nødvendigt og godt, når der er faste medarbejdere på job, som kan støtte og guide.

Det er derfor en stor fordel, hvis man som vikar har erfaring med lignende arbejde inden ansættelsen på Løkkehus.Se billeder af Løkkehus her.

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content