Spring til indhold

Besøg og samarbejde med forældre

Når man som barn eller ung flytter ind på Løkkehus er det vigtigt at vide, hvornår man ser sin familie igen, og hvordan det kommer til at ske.

Besøg af venner, familie m.m.

Det er forvaltningen, der beslutter, hvor ofte og hvordan et barn eller en ung skal være sammen med sine forældre. Det er også forvaltningen som beslutter, hvordan samværet skal foregå f.eks. om samværet skal være støttet eller overvåget.

Det er også muligt at lave ringeaftaler, efter aftale med forvaltningen, så man kan snakke med sit barn på faste tidspunkter.

Derudover forsøger Løkkehus at inddrage forældrene, i den udstrækning det er muligt, i de aktiviteter, der er omkring barnet eller den unge. Det kan f.eks. dreje sig om forældremøder i børnehaven eller i skolen, læge- og tandlægebesøg. Udover det holder Løkkehus også forældrene informeret om, hvordan det går med barnet eller den unge.

 

Samarbejdet med forældre

Det er forældre, der kender deres børn allerbedst og vi er helt afhængige af, at vi får et godt samarbejde med forældrene. Mange års erfaring har vist os, at hvis vi lykkes i samarbejdet, os voksne imellem, så er det til det bedste for barnet eller den unge.


Hvis I er i tvivl om noget, utilfredse, eller hvis I har en idé til, hvordan vi kan gøre noget bedre, håber vi, at I vil komme til os. Vi ønsker, at det skal være trygt for jer at have jeres barn her på Løkkehus.