Spring til indhold

Samarbejde mellem fagpersoner

Vores erfaring er, at en tæt opfølgning sikrer den mest målrettede indsats og vi drøfter altid de gensidige forventninger ved anbringelsens begyndelse.

Hvert halve år bliver der skrevet en statusrapport på barnet eller den unge, som bor her på Løkkehus. I statusrapporten fremgår de observationer, evalueringer og vurderinger vi på Løkkehus har gjort ud fra de målsætninger som er sat i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge. Statusrapporten bliver gennemgået med barnet eller den unge og med forældre. Både barnet og den unge har muligheden for at kommentere på rapporten. Efterfølgende bliver der afholdt et statusmøde med forvaltningen, hvor indsatsen og behovet evalueres.

Opholdet her på Løkkehus Børnehjem er et kontinuerligt samarbejde med forældre og forvaltning og med andre som er en del af barnets eller den unges netværk. Det kan være børnehave, skole, SFO og andre fritidsaktiviteter.

Her på Løkkehus benytter vi os af procesbaseret dokumentation, som er systematisk målrettet dokumentation og løbende evalueringer af samspillet mellem barnets/den unges udvikling og den professionelle indsats. Vi benytter Dagbogsprogrammet for at håndtere skriftligt arbejde, kommunikation og dokumentation vedrørende de børn og unge som er på Løkkehus.

Vi samarbejder med Mentorbarn og Mobilteam i Odense.