Spring til indhold

Støttet/overvåget samvær

Løkkehus tilbyder støttet og overvåget samvær både til børn og unge, der bor på Løkkehus, men også til børn og unge, som bor i en plejefamilie.

Samværshuset
Løkkehus tilbyder støttet og overvåget samvær både til børn og unge der bor på Løkkehus men også til børn og unge som bor i en plejefamilie.

Samvær kan både foregå på Løkkehus men også i hjemmet hos forældrene eller hos plejefamilien. Vi har god erfaring med at starte opgaven med et opstartsmøde, hvor myndighed, forældre og samværskonsulent mødes inden det første samvær. Dette for at afklare opgaven og indgå fælles aftaler. Det giver et fælles udgangspunkt som oftest giver den bedste opstart.

Støttet samvær foregår med samtykke fra forældrene, hvor der udarbejdes to årlige statusrapporter.

Overvåget samvær er besluttet af børn- og ungeudvalget i den anbringende kommune. Ved overvåget samvær udarbejdes der en samværsrapport efter hvert samvær.

Samværene på Løkkehus kan enten foregå i huset, i forældrenes hjem eller hos plejefamilien. Vores mål er at skabe en hyggelig og tryg atmosfære, så det er trygt og rart at være sammen for både voksne og børn.

Det er forældrene som beslutter, hvad de vil lave med barnet – nogle gange får de lidt hjælp fra personalet. Løkkehus har nogle dejlige områder udenfor huset og legetøj som passer til barnets alder. Der er kaffe og the til forældrene og noget at drikke til børnene. De fleste forældre medbringer selv mad til deres barn.