Spring til indhold

Familiens Hus - helhedsorienteret døgntilbud

I Familiens Hus arbejder vi med helhedsorienteret familiebehandling.

Familiens hus

Målgruppen er familier med børn i alderen 0-15 år jf. SEL § 52 stk. 3. Det primære formål med Familiens Hus er at sikre barnets sundhed og trivsel samt belyse og styrke forældrenes kompetencer. Der vil også ofte være usikkerhed om forældrenes omsorgsevne i et sådant omfang, at der kan være tvivl om hvor vidt barnet skal anbringes uden for hjemmet.

Vi modtager familier fra hele landet.

Familierne visiteres via kommunen og kan være udfordret af flere af nedenstående sociale og familiemæssige problemer:

 • Relations- og tilknytningsudfordringer
 • Psykosociale vanskeligheder
 • Negativt samspil og højt konfliktniveau i familien
 • Enkelte medlemmer i familien er bærere af symptomer på mistrivsel
 • Svagt netværk
 • Børn der viser massive tegn på mistrivsel.

Forældrene skal være indstillet på at samarbejde med personalet. Derudover skal det vurderes at der er et udviklingspotentiale.
Der vil altid være en konkret og individuel visitering.

Det primære formål med Familiens Hus er at give den konkrete familie en intensiv indsats, så familien kan fungere i sådan en grad, at barnet fortsat kan bo hjemme.

For at opnå det primære formål, fokuserer Familiens Hus på:

 • At skabe sikkerhed og trygge rammer for barnet
 • At sikre et miljø, hvor vi kan arbejde med at udvikle forældrenes kompetencer og skabe fundament for familiens videre trivsel
 • At afklare familiens fremadrettede støttebehov gennem observationer og samtaler
 • At sikre en helhedsorienteret indsats, hvor et tæt samarbejde med myndighed, eksterne samarbejdspartnere og familiens netværk

I Familiens Hus tilrettelægges en fleksibel indsats, ud fra den enkelte families udfordringer og behov, i et tæt samarbejde med myndighedsrådgiver:
Indsatsen tager afsæt i:

 • Pædagogisk behandling
 • Psykologisk behandling
 • Udredning af ressourcer
 • Samspilsobservationer
 • Samtaler og rådgivning
 • Undervisning i forældreskabet
 • Afdækning af familiens øvrige forhold: job, økonomi, uddannelse og netværk.


Vi ved, at børn, familier og behov ikke altid passer ind i de beskrevne kategorier, da virkeligheden altid er mere kompleks. Vi vil derfor anbefale, at I kontakter os, så vi kan drøfte jeres behov og sammen udforske mulighederne.

 

Her kan du som forælder læse pjecen om Familiens Hus