Spring til indhold

Døgnanbringelse

Løkkehus tager imod børn og unge i alderen 0-18 år, som af forskellige årsager er nødt til at bo et andet sted end hjemme.

Døgnanbringelser

Løkkehus tager imod børn og unge i alderen 0-18 år som, af forskellige årsager, er udsatte og hvor der kan være behov for en:

  • Akut anbringelse hvor vi kan hjælpe med at afdække og beskrive den unges eller barnets behov.
  • Et sted hvor barnet eller den unge kan være inden et endeligt anbringelsessted.
  • Søskendeanbringelse – hvor vi har muligheden for at observere samspillet imellem de enkelte og i deres helhed samt tilpasse rammerne til den enkeltes behov.
  • Ungdommen ud – et trygt sted for den unge at være og hvor vi kan tilbyde hjælp til at forberede den unge til et liv på egen hånd.

Vi har ikke mulighed for at modtage:

  • Voldsomt udadreagerende børn og unge
  • Børn og unge med kendt misbrug
  • Børn og unge, som er ude i kriminalitet

Vi ved at behovene til børn, unge og/eller familier ikke altid passer ind i de beskrevne kategorier, da virkeligheden altid er mere kompleks og sammensat. Vi opfordrer derfor altid til, at I kontakter os, så vi sammen kan drøfte jeres behov og udforske mulighederne.