Spring til indhold

Døgnanbringelse

Løkkehus tager imod børn og unge i alderen 0-18 år, som af forskellige årsager er nødt til at bo et andet sted end hjemme.

Hyggeligt opholdsrum i solskin på Løkkehus

Løkkehus tager imod børn og unge i alderen 0-18 år som, af forskellige årsager, er udsatte og hvor der kan være behov for en:

  • Kort eller længerevarende anbringelse
  • Et sted hvor barnet eller den unge kan være inden et endeligt anbringelsessted.
  • Søskendeanbringelse – hvor vi har muligheden for at observere samspillet imellem de enkelte og i deres helhed samt tilpasse rammerne til den enkeltes behov.
  • Ungdommen ud – et trygt sted for den unge at være og hvor vi kan tilbyde hjælp til at forberede den unge til et liv på egen hånd.
  • Akut anbringelse hvor vi kan hjælpe med at afdække og beskrive den unges eller barnets behov.

Vi har ikke mulighed for at modtage:

  • Voldsomt udadreagerende børn og unge
  • Børn og unge med kendt misbrug
  • Børn og unge, som er ude i kriminalitet

Vi ved at behovene til børn, unge og/eller familier ikke altid passer ind i de beskrevne kategorier, da virkeligheden altid er mere kompleks og sammensat. Vi opfordrer derfor altid til, at I kontakter os, så vi sammen kan drøfte jeres behov og udforske mulighederne.